Regler

Ved ankomsten

 • Kontrollere om alt er i orden, meddel så hurtigt som muligt den tilsynsførende, om eventuelle mangler
 • Bemærk at området er Kamera overvåget

Ved brand: alarmer andre – søg ud i det fri og ring 112

 • Fælles instruktion til alle ved ankomst
 • Vær orienteret om flugtveje, placering af brandudstyr og samlingssted (boldbane)
 • Rygning er ikke tilladt
 • Åben ild, stearinlys m.m. er ikke tilladt inden døre
 • Sengene skal blive stående på deres faste plads
 • Flugtveje skal holdes fri for bagage m.m. ingen bagage bag ved værelsesdørene (brug plads under sengene til tasker m.m.)
 • Vinduer må kun bruges som flugtvej ved brand
 • Bål kun tilladt ved bålpladsen Kongsøre skov
 • Brandtæppe og ildslukkeren findes i mellemgang

Køkken/madservering

 • Der skal være 1 fast person som har ansvaret for køkken og fødevarehygiejne. Vedkommende skal lave en risikovurdering og føre egenkontrol ifølge fødevarestyrelsens retningslinier
 • For risikovurdering se nærmere her https://foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Egenkontrol_risikoanalyse_foedevarevirksomheder/Sider/default.aspx 
 • For Egenkontrolskemaer: se mappe ”egenkontrol”
 • Læs brugsanvisninger inden du bruger køkkenmaskinerne. Brugerne er erstatningspligtige for evt. skader, som måtte opstå i forbindelse med brugen
 • Køkkenet er inddelt i 3 områder: grovkøkken, produktion og opvask
 • Køkkens produktionsområde og toilettet må kun bruges af køkkenpersonale iht.
 • myndighedernes regler på området
 • Brug særlig sko og forklæde i køkkenet
 • Brug kun de grønne karklude til rengøring af og i køkkenet
 • Vask hænder
 • Hold køkkenet rent
 • Stil alt på plads efter brug
 • Orienter og informer om allergener
 • Ingen adgang til køkkenet ved sygdom
 • Affald sorteres efter de kommunale regler og deponeres i de dertil bestemte beholdere. se opslag i køkkenet

Vis hensyn:

 • til hinanden og andre gæster
 • under leg, boldspil m.m. Vejen til Hospitalet er lang og ambulancen kan tage tid
 • til vore naboer, ingen støjende og larmende adfærd (f.eks.musik)
 • Respektér de private stille områder omkring hovedhuset og haven på områdets nordside
 • Ro udendørs mellem kl. 22 og 7.  Hold vinduer og døre lukket
 • Ro i soveafdelingen mellem kl. 22 og kl. 7. Benyt venligst fællesrum
 • Luk døre til værelser og gangen med omhu, især om natten
 • Brug sengetøj
 • Tag sko af på sengene
 • Brug skiftesko/strømpesokker inden døre

Ved afrejse:

 • Saml venligst hovedpudebetræk, lagen og evt. dynebetræk og håndklæder i beholderen på gangen
 • Læg rent stræklagen om madrasserne
 • Alle værelser skal efterlades i ryddet og i støvsuget stand – også under sengene :0)
 • Alle øvrige gulve skal støvsuges
 • Luk og hasp alle vinduer
 • Ude-arealer skal gennemgås for skrald
 • Borde, stole og andet sættes i rengjort stand på plads, som ved overtagelse
 • Køkkenet skal være ryddet og køle- og fryseskabene skal tømmes, gulvet vaskes
 • Rustfri stål må kun rengøres med husets produkter
 • Alt brugt service skal vaskes op og sættes på plads
 • Kaffemaskiner og termokander skal være rengjorte
 • Tøm alle skraldespande
 • Affald deponeres efter sortering i de rigtige beholdere bag køkkenet
 • Rengøringskontrol skema afleveres i underskrevet stand til tilsynsførende
 • Ved manglende oprydning og rengøring opkræves der et ekstra gebyr
 • “Tøm alle skraldespande”, også dem på toiletterne og værelserne; sorter så vidt muligt alt affald.

Bygning og Inventar:

 • al inventar, køkkengrej, madrasser, indbo m.m. skal forblive i de rum hvor det er
 • Mad og drikkevarer, slik (tyggegummi) m.m. må ikke nydes på soveværelserne
 • Brug affaldsspande, hold toiletterne rene. Der må ikke skrives, males eller klistres på døre, vægge, inventar m.m.

Ansvar:

 • De ansvarhavende gruppeledere/kontaktpersoner er ansvarlige for gruppens færden på området
 • De ansvarshavende gruppeledere/kontaktpersoner er ansvarlig for udleverede nøgler. Tab medfører at omlægning af låsesystemet. Omkostningerne betales af lejren
 • Norvegushuset og Norvegus Fonden kan ikke holdes ansvarlig for personskader, tab eller beskadigelse af personlige ejendele
 • Vold, tyveri, hærværk, alkohol eller stoffer under retræte, lejrskole, studieture m.m. er ikke tilladt og kan medføre umiddelbar bortvisning fra  Norvegushusets og InigoCentrets område
 • Husk at give besked hvis noget skulle gå i stykker
 • Under opholdet er Lejren alene ansvarlig for enhver form for skade både inde og ude. Skader tilføjet Norvegushus og Norvegus Fonden og dets inventar medfører erstatningspligtigt
 • Tyveri erstattes ikke af Norvegushus og Norvegus Fonden
 • Ingen husdyr under opholdet

Norvegus Hus

V. Norvegus Fonden
Sandskredsvej 10 . Hølkerup
DK-4500 Nykøbing Sj.
info@norvegus.dk